Metodoloģija2019-11-14T01:55:38+00:00

TEHNISKĀ PROGRAMMA

Sekojot mūsdienu tendencēm, futbola treniņu metodoloģijās arvien lielāks uzsvars tiek likts uz futbolista intelektuālo attīstību, tādēļ arī jaunie sportisti ir jāsagatavo spējai konkurēt nākamās paaudzes un attīstības posmam futbola spēles ideoloģijā. Pielietojot unikālas treniņu metodes ir iespējams veicināt bērnu loģiskās domāšanas, intelektuālās attīstības un fiziskās koordinācijas progresu futbola treniņos un sacensībās.

Klubs izmanto SMARTFOOTBALL izglītojošo sistēmu, kas izstrādāta, lai fizisko un intelektuālo treniņu rezultātā tiktu veicināta intelektuālu un radošu futbolistu paaudzes attīstība. SF ir progresīvas kognitīvas neirozinātnes pētījumu un futbolistu apmācības rezultāts. SF metodoloģija ir balstīta uz smadzeņu spēju adaptēties loģiskās informācijas apjomam, kombinācijā ar kustību koordinācijas attīstību. Ar SF metodoloģiju tiek panākta pilnīga smadzeņu un centrālās nervu sistēmas potenciāla iesaiste futbolista funkcionālajā darbībā treniņu un sacensību laikā. Iekļaujot SF metodoloģiju jauno sportistu treniņu un apmācību programmā, iespējams konstatēt kvalitatīvos rezultātus, kuri ļauj izmainīt līdzšinējo priekštatu par sportista spējām futbola spēles laikā un treniņos. SF ir unikāls paraugs treniņu metodēm, kas sniedz ievērojamākos rezultātus sportista fiziskajā un psiholoģiskajā attīstībā, kad intelektuālā un centrālā nervu sistēmas darbības sinerģija ir noteicošais un vadošais mehānisms futbolista kustībā uz spēles laukuma.

STRUKTŪRA

SAGATAVOŠANAS LĪMENIS

U-5 U-6

Pirmsskolas vecuma bērni darbojas trīs reizes nedēļā stundas nodarbībā. Bērnu sagatavošanā, nākošajam posmam, tiek izmantoti vispārattīstoši uzdevumi, rotaļas un vingrinājumi, kuru pamatā ir bērnu domāšanas un lēmumu pieņemšanas attīstīšana.

1. LĪMENIS

U-7 U-8 U-9

Šajā izaugsmes līmenī tiek izmantota SMARTFOOTBALL izglītības sistēma, inteliģentu un kreatīvu futbolistu veidošanā. Klubs nodrošina komandas ar divām nodarbībām nedēļā, spēli un baseina apmeklējumu. Programmā ir iekļautas sacensības un vasaras nometnes.

Papildus tiek organizēti atsevišķi talantu treniņi.

2. LĪMENIS

U-10 U-11 U-12

Komandas, turpinot izglītoties pēc SmartFootball metodoloģijas.

Klubs nodrošina komandas ar divām nodarbībām nedēļā, spēli, fiziskās sagatavotības treniņu un baseina apmeklējumu. Programmā ir iekļautas teorētiskās nodarbības, sacensības un vasaras nometnes.

Papildus tiek organizēti atsevišķi talantu treniņi.

3. LĪMENIS

U-13 U-14 U-15

Komandas, turpinot izglītoties pēc SmartFootball metodoloģijas, iesaistās speciālos apmācības treniņu ciklos un specifiskos mācību treniņos, kuru darbība ir Latvijas un ārzemju teritorijās.

Klubs nodrošina komandas ar trīs nodarbībām nedēļā, spēli, fiziskās sagatavotības treniņu un baseina apmeklējumu. Programmā ir iekļautas teorētiskās nodarbības, sacensības un vasaras nometnes.

Papildus tiek organizēti atsevišķi talantu treniņi.